APT sources.list за всяка Debian версия

debian-linux

Debian 8 (Jessie)
Оригинално хранилище:

deb http://deb.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
deb http://ftp.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free

Архивирано хранилище:

deb http://archive.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
deb http://archive.debian.org/debian-security jessie/updates main contrib non-free

Debian 9 (Stretch)
Оригинално хранилище:

deb http://deb.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian/ stretch-updates main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ stretch/updates main contrib non-free

Архивирано хранилище (анонсирано на 27.03.2023):

deb http://archive.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free
deb http://archive.debian.org/debian/ stretch-proposed-updates main contrib non-free
deb http://archive.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib non-free

Debian 10 (Buster)
Оригинално хранилище:

deb http://deb.debian.org/debian/ buster main non-free contrib
deb http://deb.debian.org/debian/ buster-updates main non-free contrib
deb http://security.debian.org/ buster/updates main non-free contrib

Debian 11 (Bullseye)
Оригинално хранилище:

deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free

Debian 12 (Bookworm)
Оригинално хранилище:

deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free-firmware non-free
deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free-firmware non-free
deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free-firmware non-free

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

(GNU/Linux > exiftool) Синхронизация на FileModifyDate със DateTimeOriginal от EXIF на изображенията

Изтеглих архив на всичките снимки от g drive, обаче датата която сетна на снимките е датата на генериране на архива, което е изкл. трудно за сортиране понеже са с една и съща дата.

За щастие истинската дата на създаване се пази в EXIF-а на всяко изображение. За целта ще синхронизираме FileModifyDate със DateTimeOriginal и всичко ще се нормализира ;)

exiftool "-DateTimeOriginal>FileModifyDate" -ext jpg . -L -r

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Монтиране на ssh fs на Windows :(

Идеята е на Windboze машинка да се монтира отдалечено ssh като локална папка за по- лесна работа:

1. WinFsp 2022 > https://github.com/winfsp/winfsp/releases
2. SSHFS-Win > https://github.com/winfsp/sshfs-win/releases
3. SSHFS-Win Manager > https://github.com/evsar3/sshfs-win-manager/releases

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Пчеларска везна

На практика пчеларската везна или контролна везна или кантар са изключително полезни за всеки един иновативен пчелар. Дори може да се твърди, че вече е задължително всеки съвременен пчелар да притежава в своя пчелин. Тук публикувам публикация която написах с цел осветляване ползата от контролната везна:
Електронна пчеларска везна

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Смяна на админ парола / Prestashop 1.7 / през mysql (забравен администратор)

prestashop_promqna_parola_mysql

Бях забравил паролата на админа през уеб и се наложи да я променя.

grep "'cookie_key'" app/config/parameters.php

'cookie_key' => '9za9dj7PjItOpgfMTz7dVAoE4rX0s0GcedADKDN5Oh7cUBAdqysrv6wGVXyyqk9C',

UPDATE `ps_employee` SET `passwd` = MD5('COOKIE_KEY + PASSWORD ') WHERE `ps_employee`.`id_employee` = 1;

MariaDB [dev]> UPDATE `ps_employee` SET `passwd` = MD5('9za9dj7PjItOpgfMTz7dVAoE4rX0s0GcedADKDN5Oh7cUBAdqysrv6wGVXyyqk9CPAROLATA') WHERE `ps_employee`.`id_employee` = 1;

PS: Така и не ми остава време да си сложа моята система за блог да не ползвам тоя бълвоч WP

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Facebook умря :) (Проблем с DNS-те) -- Проблема не е във Вашия телевизор

Преди час някъде спря Facebook и то под спиране се разбира, че не се резолва facebook.com Проблема не е във Вашият Интернет Доставчик!
Направих тестове с днс-те на моя доставчик, Бергон, на Добруджа Кабел и на няколко публични днс-и. Излезе, че никъде не се резолва освен в opendns.
Ето ги и тестовете с резултата

> Google DNS:
amri@:~$ dig @8.8.8.8 facebook.com|grep "IN"|grep 0
NOT FOUND

amri@:~$ dig @8.8.4.4 facebook.com|grep "IN"|grep 0
NOT FOUND

> CloudFlare DNS
amri@:~$ dig @1.1.1.1 facebook.com|grep "IN"|grep 0
NOT FOUND

> ISP Bergon
amri@:~$ dig @109.104.192.1 facebook.com|grep "IN"|grep 0
NOT FOUND

amri@:~$ dig @109.104.192.2 facebook.com|grep "IN"|grep 0
NOT FOUND

> OpenDNS
amri@:~$ dig @208.67.220.222 facebook.com|grep "IN"|grep 0
facebook.com. 0 IN A 157.240.199.35
FOUND

amri@:~$ dig @208.67.220.220 facebook.com|grep "IN"|grep 0
facebook.com. 0 IN A 157.240.12.35
FOUND

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Премахване на паролата в Windows 10

1. Записва се Kali/Стария BackTrack/ на usb/dbd и се boot-ва от него
2. Влиза се в config директорията на Windows примерно /Windows/System32/config
premahwane_parola_windows_10_1

3. В същата директория се изпълнява от терминал " chntpw -l SAM " за да се изведат всички потребители/администратори и дали са заключени
premahwane_parola_windows_10_2

4. Извикваме потребителя с когото ще работим в случая "admin": chntpw -u admin SAM
Виждат се възможностите. Избираме 1 за да премахне паролата.
premahwane_parola_windows_10_3

5. Рестратираме и стартираме Windows 10 с admin без парола

6. Пием бира и всичко е с "научна цел" :P

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Видео обработка Linux

1. Ротейт на 90 градуса

Стойности на аргумента transpose
0 = 90CounterCLockwise and Vertical Flip (default)
1 = 90Clockwise
2 = 90CounterClockwise
3 = 90Clockwise and Vertical Flip

ffmpeg -i in.mov -vf "transpose=1" out.mov

2. Флип на клипа Вертикала
ffmpeg -i out.mov -vf "vflip" out2.avi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Лог анализатор за squid

apt-get update && apt-get install lightsquid libcgi-session-perl

vim /etc/lightsquid/lightsquid.cfg
$logpath ="/var/log/squid

vim /etc/apache2/conf-available/lightsquid.conf

# add CGI permission and network range you allow to access from
Options +ExecCGI
AddHandler cgi-script .cgi .pl
Require local
Require ip 10.0.0.0/24

a2enmod cgid
a2enconf lightsquid
systemctl restart apache2
/usr/share/lightsquid/lightparser.pl

lightsquid-log-analize-squid

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Magento tips ( maintenance )

Продължавам да се занимавам с едно ултра "добро" Магенто, че ми се наложи това за да го дебъгна т.е. да го спра за секунда и да го пусна отново :)

Сtatus на магентото
php bin/magento maintenance:status

Добавяне на IP което може да отваря магенто по време на поддръжка
php bin/magento maintenance:allow-ips 8.8.8.8

Списък на ip-тата които могат да отварят магенто по време на поддръжка
php bin/magento maintenance:allow-ips

Спиране на магенто за поддръжка
php bin/magento maintenance:enable

Стартиране на магенто след поддръжката
php bin/magento maintenance:disable

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Личен Блог на Мартин Петров